Στέλεχος Πωλήσεων

H LIONS SECURITY με έδρα την Αλεξανδρούπολη αναζητεί να εντάξει στο δυναμικό της ένα στέλεχος για τo τμήμα Πωλήσεων.

 • Προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας, ανάπτυξη νέου πελατολογίου & χαρτογράφηση της υπό ευθύνη περιοχής
 • Στενή παρακολούθηση πελατών και έργων
 • Προώθηση και παρακολούθηση πωλήσεων ανά προϊοντική κατηγορία
 • Presales υποστήριξη και προετοιμασία προσφορών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον Windows (MS Office)
 • Καλή αντίληψη της αγοράς 
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης & προσήλωση στο αποτέλεσμα.

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό Kινητό
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά και μετά την αξιολόγηση τους, οι υποψήφιοι που τηρούν τις απαιτήσεις της θέσης θα κληθούν για συνέντευξη.

Πληροφορίες
Όνομα υπεύθυνου: 
Τηλέφωνο: 6946286625

Αποστολή βιογραφικών με email στο lionssecur@gmail.com
0